Działalność UKS Dragon Fight Club w 2023 r. dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Programu ”KLUB” - edycja 2023, finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 10.000 zł (całkowita wartość zadania - 12.000 zł).

Program zadania


W ramach realizacji zadania realizowane będą następujące działania:

 • Organizacja i prowadzenie treningów w zakresie sportów walki:

  • grupa dzieci 7-10 lat (zajęcia ogólnorozwojowe z elementami ju-jitsu) – dwa treningi tygodniowo

  • grupa początkująca 11-14 lat – dwa treningi tygodniowo

  • grupa początkująca 15-18 lat. - dwa treningi tygodniowo

  • grupa zaawansowana 15-18 lat - dwa treningi tygodniowo

  • grupa rekreacyjna od 11 r. ż. - dwa treningi tygodniowo

 • Zakup mat treningowych

 • Organizacja i prowadzenie zawodów sportowych

 • Zakup nagród, medali, dyplomów dla uczestników wydarzeń sportowych.

-->